Zorgverzekering tips

Je kan ervoor kiezen om de verplichte basisverzekering af te sluiten en verder geen tijd te steken in de zorgverzekering, maar dan kom je wellicht niet het voordeligste uit. Bovendien kan het in jouw situatie misschien opportuun zijn om een aanvullende verzekering te nemen. Hieronder volgen enkele tips om je op weg te helpen:

Onderneem tijdig

De zorgverzekering wordt jaarlijks hernieuwd en blijft dan weer voor een kalenderjaar vast staan. Dit wilt zeggen dat je niet zomaar kan veranderen van verzekeraar wanneer je dat wilt. Uiterlijk 19 november krijg je van je verzekeraar je polis toegestuurd met de voorwaarden die in het jaar erop zullen gelden. Wanneer je niets doet, dan ben automatisch aan die voorwaarden verzekerd vanaf 1 januari. Als je dus iets wilt ondernemen, moet je dat tijdig doen. Zo niet ben je weer een jaar verder. Het is daarom verstandig jaarlijks uw zorgverzekering te vergelijken. Dit kan op diverse sites maar een goede site is Geld.nl. Hier kun je eenvoudig op basis van uw wensen alle zorgverzekeringen vergelijken.

Opzeggen moet je ten laatste gedaan hebben op 1 januari. Zorg ervoor dat je de opzegging op de juiste manier doet. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staan de detail die hier betrekking op hebben beschreven. Een nieuwe zorgverzekering kun je aangaan tot 1 februari. Doordat de zorgverzekering verplicht is, zal ze altijd met terugwerkende kracht ingaan wanneer de nieuwe verzekering pas na 1 januari wordt afgesloten.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij het toch mogelijk is om nog van zorgverzekering te veranderen na 1 januari. Hieronder vinden we de buitenlanders die pas halverwege het kalender in Nederland komen wonen en werken en dus nog geen zorgverzekering hebben. Jongeren die 18 worden kunnen op dat ogenblik zelf een zorgverzekeraar kiezen. Mensen die uit militair dienstverband komen tijdens het jaar. Ook wanneer u in een echtscheiding verwikkeld bent of wanneer u deel uitmaakt van een zorgverzekering vergelijken die stopgezet wordt kunt u nog veranderen na 1 januari. Een laatste reden die recht geeft op tussentijdse verandering is het wijzigen van de voorwaarden door je huidige verzekeraar. Hierbij heb je namelijk niet bewust kunnen kiezen voor de verzekering die je op dat ogenblik aangeboden wordt en kan je dus nog veranderen indien je dat graag wilt.

Denk na over de aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering brengt extra kosten met zich mee. Toch loont het de moeite om er even bij stil te staan. In de basisverzekering zijn er namelijk tal van mogelijke medische kosten niet opgenomen. Wanneer je met deze zaken geconfronteerd wordt zonder verzekering kan dat behoorlijk prijzig worden. Een aanvullende zorgverzekering zorgt ervoor dat een onverwachte aandoening of medische kost geen drama hoeft te zijn. Anderzijds kan je natuurlijk ook te veel aanvullende verzekeringen nemen waar je eigenlijk geen baat bij hebt. Zorgvuldig nagaan wat de voor- en nadelen zijn van de mogelijke aanvullende zorgverzekeringen is zeker geen overbodige luxe.

Verhoog je eigen risico

Natuurlijk geldt dit enkel wanneer je amper medische kosten zult maken, anders maak je het alleen maar duurder voor jezelf. Maar als het verleden heeft bewezen dat je weinig medische kosten hebt op een jaar en daar voorlopig geen verandering in zal komen, kan het verhogen van je vrijwillig eigen risico een behoorlijke besparing opbrengen.

Informeer jezelf voor je op vakantie gaat

Een vaak vergeten deel van de zorgverzekering is de dekking op vakantie. Daarom is het aangeraden om je goed te informeren voor je op vakantie vertrekt. Wanneer je onverhoopt met medische kosten geconfronteerd wordt op vakantie, zoals een gebroken been of ziekenhuisopname, is het goed een zicht te hebben op de kosten die vergoed zullen worden. Ook de manier waarop je deze kosten moet declareren kan verschillen per verzekeraar. Wil je niet achter papieren aanlopen eens je terug in Nederland bent, dan is geïnformeerd zijn het sleutelwoord.

Tags: , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken