Zorgverzekering 2012

2012 brengt heel wat veranderingen met zich mee op gebied van de zorgverzekering. Zo zijn er nog meer besparingen voorzien dan in 2011 al het geval was en dit heeft een duidelijke weerslag op de inhoud van de basisdekking. Het eigen risico kent een behoorlijke stijging van 170 naar 220 euro op jaarbasis. Het voordeel van deze zware verhoging van het eigen risico vind je in de gemiddelde zorgpremie die slechts met zo’n 30 euro omhoog gaat.

De basis in 2012

Zoals gezegd moet er ook in 2012 bespaard worden op de zorgkosten. Dit brengt met zich mee dat de inhoud van de basisverzekering, die door de overheid vastgelegd wordt, onderhevig is aan enkele grote en minder grote veranderingen. Sommige dekkingen worden volledig geschrapt, waar andere enkel worden herleid tot het minimum. Wie dat wil, kan de meeste van deze dekkingen wel via een aanvullende verzekering krijgen, maar daar is natuurlijk een kostenplaatje aan verbonden.

Chronisch zieken

Net zoals in 2011 zal het aantal behandelingen oefentherapie en fysiotherapie die niet vergoedt worden stijgen. In 2012 wordt dit aantal zelfs opgetrokken tot 20 behandelingen. Bovendien wordt ook het aantal chronische aandoeningen die überhaupt in aanmerking komen voor een vergoeding van deze behandelingen verlaagd. Hiermee wordt in 2012 de lijn doorgezet die in 2011 reeds van start ging.

De geestelijke gezondheidszorg

Ook de geestelijke gezondheidszorg wordt behoorlijk zwaar afgebouwd en dit zowel voor eerstelijns als tweedelijns zorg. Bij de eerstelijns zorg gaat het aantal behandelingen naar omlaag en de eigen bijdrage naar omhoog. Bij tweedelijns zorg komt er een eigen bijdrage van 200 euro per jaar bij die door de patiënt betaald dient te worden. Tweedelijns psychologische zorg is bovendien enkel te verkrijgen met een verwijzing van een arts.

Stoppen met roken

Waar in 2011 de “stoppen met roken” programma’s nog volledig deel uitmaakten van de basisverzekering omdat ze de volksgezondheid ten goed komen, wordt dit in 2012 aan banden gelegd. De cursussen blijven recht geven op een vergoeding, maar hulpmiddelen komen niet langer op de rekening van de zorgverzekering terecht. Geheel onterecht is dit natuurlijk niet. Stoppen met roken is in de eerste plaats in het voordeel van roker zelf en het is dus niet meer dan normaal dat hij de kosten hiervoor zelf deels zal dragen. Bovendien vallen bij het stoppen de kosten voor zijn rookwaar weg. Onder hulpmiddelen worden geneesmiddelen zoals nicotinepleisters, kauwgom en pillen verstaan.

Maagzuurremmers

Een ander geneesmiddel dat wegvalt, zijn de maagzuurremmers. Hierop geldt wel een uitzondering. Bij een chronische inname van deze geneesmiddelen blijft het recht op vergoeding behouden.

Stressbehandeling

Ook aanpassingsstoornissen vallen uit de boot in 2012. Hierbij gaat het om psychische stress bij ingrijpende gebeurtenissen. In het verleden maakten deze behandelingen wel deel uit van de verplichte basisverzekering. Met het wegvallen van zowel stressbehandeling als een deel van de eerste en tweedelijns psychologische zorg, valt een groot deel van de psychische gezondheidszorg hiermee weg in de zorgverzekering 2012.

Diëten

Een laatste opvallende verandering is het wegvallen van dieetadvies in 2012. Enkel wanneer dit advies behoort tot ketenzorg van een aandoening zoals COPD of diabetes kan nog aanspraak gemaakt worden op vier uur vergoed dieetadvies. Alle andere raadplegingen bij de diëtisten zullen voor de rekening van de patiënt zijn. Wellicht zal dit weinig of geen invloed hebben op het aantal bezoeken die aan de diëtist gebracht zullen worden gezien iedereen er toch graag op zijn best uitziet en overgewicht nog steeds een achillespees is in onze huidige maatschappij.

Beperkt verzekerd

Met deze nieuwe veranderingen wordt de basis van de zorgverzekering alweer wat beperkter. Vermoedelijk zullen veel mensen de noodzaak zien om gebruik te maken van de aanvullende verzekeringen die de verschillende zorgverzekeraars aanbieden.

Tags: , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken