Zorgverzekering 2011

Net zoals dat met de meeste zaken het geval is, is ook de zorgverzekering onderhevig aan prijswijzigingen en wordt ze ieder jaar een beetje duurder. In 2011 ligt de gemiddelde jaarpremie voor een basisverzekering op 1.211 euro, waar dat in 2010 nog 1.107 euro was. Het eigen risico klimt tot 170 euro. Daarnaast wordt duidelijk dat er bezuinigd moet worden in Nederland. Een deel van de bezuiniging vindt plaats in de zorgsector en dat brengt enkele wijzigingen met zich mee in het basispakket van de zorgverzekering.

Stoppen met roken

Onze algemene gezondheid blijft belangrijk voor de overheid, want de “stoppen met roken” programma’s maken in 2011 deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven: gezondheid is en blijft belangrijk. Hoewel dit in de eerste plaats wat vreemd mag lijken als besparingsregel, is het toch een logische beslissing. Wanneer er minder mensen roken, zullen er ook minder patiënten zijn ten gevolge van dat roken en dat brengt de zorgkosten naar beneden. Bovendien zijn de “stoppen met roken” programma’s van beperkte duur en is hun opbrengst in het gunstige geval levenslang.

Een kinderwens

Ook voor mensen met een kinderwens zijn er veranderingen in de zorgverzekering anno 2011. Zo wordt er een speciaal spreekuur ingericht bij huisartsen en verloskundigen dat enkel voor deze patiënten dient. Daarnaast zal elke zwangere vrouw in Nederland voor haar 34e week zwangerschap een thuisbezoek krijgen van een verloskundige. Dit thuisbezoek heeft als doel het bepalen van mogelijke risico’s bij een thuisbevalling. Hiermee kan op een veiligere manier bepaald worden wie thuis kan bevallen en wie dat beter in het hospitaal doet.

Chronisch ziek

Wanneer je chronisch ziek bent, zijn de verandering in de zorgverzekering in 2011 geen lachertje. Waar er in 2010 slechts negen behandelingen oefentherapie of fysiotherapie voor rekening van de patiënt waren, wordt dat in 2011 verhoogd naar twaalf. Dit lijkt een klein verschil, maar de behandelingen zijn niet goedkoop en voor mensen met een chronische ziekte is dit toch een bittere pil om te slikken. Op nationaal vlak brengt dit natuurlijk wel een behoorlijke besparing met zich mee.

Anticonceptie

Anticonceptiemiddelen maken in de zorgverzekering van 2011 geen deel meer uit van het basispakket. Althans, dit geldt voor meisjes en vrouwen die ouder zijn dan 21 jaar. Ben je jonger, dan worden anticonceptiemiddelen nog steeds vergoed. Volwassen vrouwen staan vanaf 2011 helemaal zelf in voor het regelen en bekostigen van hun anticonceptie.

Mondzorg

Ook de mondzorg voor 18 tot 21 jarigen zal niet langer opgenomen zijn in het basispakket in 2011. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om dit te laten opnemen in een aanvullende verzekering. In dat geval blijven de kosten gedekt, maar het is geen vanzelfsprekendheid meer. Wie zijn tanden nog in orde moet laten zetten, doet dat best voor hij of zij meerderjarig is geworden.

Antidepressiva

Een laatste wijziging vinden we terug bij de antidepressiva. Ook hier zal de hoeveelheid vergoedde medicatie drastisch worden ingeperkt. Deze maatregel brengt niet enkel een besparing met zich mee, maar zet patiënten en dokters er ook toe aan om niet te snel naar antidepressiva te grijpen wanneer zij een dipje kennen in hun leven.

Stabiele basis

De basis van de zorgverzekering blijft hiermee min of meer ongewijzigd. Alle levensnoodzakelijke zorg is nog steeds opgenomen in het basispakket dat de stabiele basis vormt van de zorgverzekering in 2011. De zorg die hier niet langer deel van uitmaakt, zal nog steeds verzekerd kunnen worden door het nemen van aanvullende verzekeringen. Hiermee zorgt de regering ervoor dat de kosten deels worden overgedragen van overheid naar bevolking. Of je deze kosten nog wilt laten dekken buiten de basisverzekering, kan je natuurlijk vrij kiezen.

Tags: ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken