Zorgverzekeraars

De overkoepelende organisatie die de belangen van alle verzekeraars behartigt die zorgverzekeringen aanbieden in Nederland heet Zorgverzekeraars Nederland. Deze organisatie heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraars hun taken zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Om dit te realiseren biedt Zorgverzekeraars Nederland ondersteuning op administratief vlak zoals procesondersteuning en informatieverstrekking en op communicatief vak door middel van public relations. Daarnaast vertegenwoordigt zij de branche in overleg met beroepsorganisaties in zorg en de overheid.

Maatschappelijk betrokken

Zorgverzekeraars Nederland neemt deze vertegenwoordiging zeer ter harte en wil ervaren worden als een gesprekspartner waarop zowel verzekeraars als hun patiënten en de overheid kunnen bouwen en vooral vertrouwen. Dit vertrouwen winst zij deels door haar maatschappelijke betrokkenheid die zich uit in haar actieve deelname aan het maatschappelijke debat over aanbod en kwaliteit binnen de zorgsector en de inrichting ervan. Zij neemt deze rol niet enkel op binnen Nederland, maar speelt ook op internationaal niveau een rol van betekenis.

De missie van Zorgverzekeraars Nederland

Zoals ieder zichzelf respecterend orgaan, kent ook Zorgverzekeraars Nederland een duidelijk omlijnde missie die zij zo goed mogelijk tracht uit te voeren. Deze missie kent zes primaire taken.

Eerste en vooral wil Zorgverzekeraars Nederland instaat voor het gemeenschappelijk belang van al zijn leden. Dit houdt in dat ze de ideale omstandigheden tracht te creëren die de verzekeraars nodig hebben voor hun onderneming. Zoals eerder gesteld biedt zij verschillende instrumenten aan om de leden optimaal te ondersteunen bij hun taak.

Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat de verzekerde altijd centraal staat waar het de zorgverzekering betreft. Een belangrijke nota hierbij is dat dit zowel geldt voor de verzekerde die in prima gezondheid verkeert als de verzekerde die te kampen heeft met medische en eventuele chronische problemen of aandoeningen.

Doordat de verzekerde centraal staat is het voor Zorgverzekeraars Nederland essentieel dat de branche geloofwaardig en betrouwbaar overkomt. Zij waakt dus mee over de kwaliteit en integriteit van al haar leden.

In dezelfde lijn ligt haar streven naar eenvoud en comfort voor de verzekerden. De branche moet transparant en overzichtelijk zijn zodat de verzekerde zonder al te veel papierwerk een keuze kan maken in zowel zorgverzekeraar als zorgverstrekker. Overdreven bureaucratie wordt als een pijnpunt beschouwd en vermeden waar mogelijk.

Naast zorg wordt er ook focus gelegd op de algemene gezondheid van de verzekerde. Dit in analogie met het centraal stellen van zowel gezonde als zieke verzekerden.

Als laatste probeert zij ervoor te zorgen dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit correct verloopt. Elke verzekerde verdient het om waar te krijgen voor zijn geld.

Gedragscode

Naast een missie heeft Zorgverzekeraars Nederland een gedragscode uitgewerkt voor haar leden. Deze bevat een aantal richtlijnen waarvan verwacht wordt dat de verzekeraars ze volgen naar hun klanten toe. Zo wordt de plaats die zorgverzekeraars moeten innemen binnen de zorgbranche beschreven alsook hun maatschappelijke rol. Hun verantwoordelijkheden, basiswaarden en de diensten die zij beschikbaar moeten stellen, zijn ook opgenomen in de gedragscode. Het document kan gebruikt worden als leidraad bij het inrichten van iedere onderneming die de zorgverzekering verstrekt.

Hoewel het geen verplichting is, zijn een heleboel zorgverzekeraars binnen Nederland aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland. Voor verzekerden kan de aansluiting een gevoel geven van zekerheid en kwaliteit doordat zij weten dat er een soort toezicht is door derden. Bovendien stelt de organisatie de verzekerden voorop waardoor aangesloten verzekeraars verondersteld worden om meer service- en klantgericht te werken. Natuurlijk is het niet zo dat iedere verzekeraar die aangesloten is per definitie beter zal zijn dan een verzekeraar die ervoor gekozen heeft om dit niet te doen. Om zeker te zijn dat je de juiste verzekeraar kiest, is het nog altijd beter om voldoende te vergelijken en contact op te nemen met verschillende aanbieders.

Tags: , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken