Wat is gedekt bij een basisverzekering?

Binnen de basisverzekering heeft de overheid gekozen voor zeven type verzorging die verzekerd zijn. Elke zorgverzekering bevat polisvoorwaarden waarin deze zeven groepen in detail worden beschreven zodat geen discussie kan ontstaan over vergoedingen.

Ooglaseren

Het zou prachtig zijn als ooglaseren onderdeel is van basisverzekering. Helaas is dit nog niet hierin opgenomen en zal dit naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren ook niet gaan gebeuren. Er zijn echter diverse verzekeringen die een vergoeding voor ooglaseren om u van uw bril of lenzen af te helpen opgenomen hebben in hun aanvullende pakketten. Goed vergelijken loont want de vergoedingen verschillen aanzienlijk. Vergelijk ook ooglaseren reviews zodat u de kliniek uitkiest die past binnen uw budget en wensen.

Geneeskundige zorg en revalidatie

Alle zorg die verstrekt wordt door een huisarts, specialist of verloskundige wordt voor 100% vergoed. Belangrijk is dat de zorg wel noodzakelijk is. Schoonheidsingrepen behoren bijvoorbeeld niet tot deze groep. Opvallend is de vergoeding van de eerste drie IVF-pogingen omdat dit geen ‘noodzakelijke’ ingrepen zijn. Ook logopedie staat op het lijstje van zorgen die 100% gedekt zijn, ongeacht het feit dat het noodzakelijke karakter ervan betwistbaar is. Wie na een operatie of ingreep moet revalideren kan ook gebruik maken van de basisdekking van zijn zorgverzekering.

Mondzorg

Een tweede groep is de mondzorg. Hier geldt echter dat de dekking enkel geldt voor minderjarigen. Wanneer je achttien of ouder bent en toch verzekerd wilt zijn voor mondzorg, dan dien je daar een aanvullende verzekering voor te nemen. Bij jongeren geldt de dekking naast het gewoon tandartsbezoek ook voor beugels en gebit verbeterende ingrepen.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen worden vergoed, maar dit geld niet voor zomaar alle geneesmiddelen. Er bestaan twee groepen geneesmiddelen die in aanmerking komen. De eerste groep zijn alle geneesmiddelen die door de apotheker gemaakt worden. Een tweede groep zijn de geneesmiddelen die op de lijst van vergoede geneesmiddelen voorkomen. Wellicht is het handig om de huisarts te vragen medicatie van die lijst voor te schrijven wanneer mogelijk. Niet elke huisarts zal hier automatisch rekening mee houden bij het kiezen van een behandeling.

Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelenzorg behoort tot de basisverzekering, maar ook hier is het belangrijk om de polisvoorwaarden er goed op na te lezen. Onder hulpmiddelenzorg verstaan we alle middelen die nodig zijn om iemand met een medische aandoening te helpen. Voorbeelden hiervan zijn geleidehonden voor blinden, gehoorapparaten of rolstoelen. Natuurlijk zijn hier beperkingen aan verbonden en komt het laatste nieuwe model met automatische besturing en extra technische snufjes niet in aanmerking voor terugbetaling.

Verblijf om medische redenen

Wanneer je in een kliniek of zorghotel moet verblijven om te revalideren kan dat behoorlijk duur oplopen. Gelukkig zijn deze kosten ook gedekt door de zorgverzekering. Veel hangt wel af van de reden van je verblijf. Wanneer de ingreep niet gedekt is, zal de dekking vaak ook niet gelden voor het verblijf.

Vervoer om medische redenen

Van en naar het hospitaal kan vergoed worden indien het om noodzakelijk vervoer gaat. Zo kan je gebruik maken van een ziekenwagen, maar enkel wanneer je echt in nood verkeert. Een taxi of eigen vervoer worden ook terugbetaald wanneer ze nodig zijn om in het ziekenhuis te geraken.

Kraamzorg

Als laatste is kraamzorg opgenomen in het basispakket. Hier gaat het zowel om kraamhulp thuis als kraamhulp in het ziekenhuis. Vanzelfsprekend is er wel een beperking in de hoeveelheid kraamhulp die je krijgt. Wil je gedurende enkele maanden of zelfs jaren hulp in huis, dan zal je zelf de kosten moeten dragen.

Informeer je goed!

Wanneer je twijfelt of de zorg die je nodig hebt deel uitmaakt van de basisverzekering dan lees je er best de polisvoorwaarden op na of je informeert je bij je zorgverzekeraar. Daarnaast kan je best in het achterhoofd houden dat de zorg die wel of niet opgenomen is en de mate waarin ze vergoed wordt aan jaarlijkse veranderingen onderhevig is. Ieder jaar beslist de overheid welke zorg in het verplichte basispakket zit. Wanneer er besparingen moeten worden doorgevoerd zal de inhoud van de zorgverzekering verminderen. Het is dus niet zo dat een ingreep die vandaag vergoed is morgen ook betaald zal zijn. Om zeker te zijn, moet je ieder jaar de polisvoorwaarden doorlezen nadat ze vernieuwd zijn.

Tags: , , , , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken