Wat is een zorgverzekering

Een verzekering die verplicht is voor inwoners van Nederland is de zorgverzekering of basisverzekering. Doordat iedereen die in Nederland woont of werkt deze verzekering moet hebben, kunnen verzekeraars niemand weigeren. Voor mensen die vaak een beroep moeten doen op de zorgverzekering is dit zeker een grote plus. Het doel van de zorgverzekering is het toegankelijk maken van medische hulp aan een betaalbare prijs voor iedereen. Dit doel wordt enerzijds verwezenlijkt door de acceptatieplicht, zo is de overheid zeker dat mensen met een gezondheidsprobleem niet uitgesloten kunnen worden, en anderzijds doordat de overheid richtlijnen bepaald rond de prijs van de zorgverzekering.

Waarvoor dient de zorgverzekering?

De zorgverzekering zorgt ervoor dat kosten voor alle noodzakelijke zorg gedekt zijn door je verzekering en je hier niet zelf voor moet instaan. Deze zorg moet natuurlijk wel in functie staan van een genezing. Op deze manier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een privé-verzekering en mensen die aangesloten zijn bij het ziektefonds. De zorgverzekering zorgt dus, in één adem door, voor een gelijke behandeling van elke inwoner van Nederland. Dankzij de zorgverzekering raak je niet in zware financiële problemen wanneer je onverwacht moet worden opgenomen in het ziekenhuis of met zware medische zorgen geconfronteerd wordt.

Wat wordt er door de overheid bepaald?

De inhoud van de basisdekking is vastgelegd door de overheid en dus identiek in elke polis, ongeacht de verzekeraar die je kiest. Ook de acceptatieplicht die voorkomt dat iemand uit de boot zou vallen tegen zijn eigen wil is door de overheid bepaald. Daarnaast bepaalt de overheid het bedrag van het verplichte eigen risico. Voor de basisverzekering zelf geeft zij richtlijnen betreffende de premie, maar hebben verzekeraars de vrijheid om zelf te bepalen wat zij vragen. Gelukkig zijn er zoveel aanbieders van de zorgverzekering dat de concurrentie groot is en de prijzen dus allemaal rond hetzelfde bedrag vallen.

Plicht of recht?

Alhoewel de zorgverzekering een plicht is, kan je hem tevens als een recht beschouwen. Veel landen kennen geen systeem waarin dit soort verzekeringen door de overheid gecontroleerd worden met als overheid dat ze duur zijn en niet voor iedereen toegankelijk. In geval van ziekte of een ongeval kan dit zware gevolgen hebben op financieel vlak. Wie pech heeft, vindt niet eens de noodzakelijke zorg. In dat opzicht kan je de zorgverzekering dus als een recht beschouwen. Het recht op een correcte en goede zorg wanneer je het nodig hebt.

Voor militairen in het buitenland en minderjarigen geldt het verplichte karakter van de zorgverzekering niet. Op het ogenblik dat je 18 wordt echter of wanneer een militair terugkomt naar Nederland moet er wel een zorgverzekering worden afgesloten binnen een periode van vier maanden. Ook buitenlanders die in Nederland werken, moeten een zorgverzekering hebben, ongeacht of zij in Nederland wonen.

Wat zit er in de basisdekking?

Er zijn zeven categorieën die onder de basisdekking van de zorgverzekering vallen. Alle andere zorg kan je laten verzekeren via een aanvullende verzekering, maar hier dien je extra voor te betalen en er geldt geen acceptatieplicht. De exacte inhoud van de basisdekking staat gedetailleerd uitgelegd in je polisvoorwaarden en is overal hetzelfde. Het gaat hier om alle geneeskundige zorg door huisartsen, specialisten en verloskundigen. Ook de eerste drie IVF-pogingen worden hier bijgerekend. Daarnaast is mondzorg gedekt tot je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Ook geneesmiddelen die op de lijst voorkomen van het vergoedingssysteem en geneesmiddelen die door de apotheker zelf bereid worden. Hulpmiddelenzorg zoals geleidehonden voor blinden of gehoorapparaten komen voor in de basisdekking. Als laatste komen verblijf om medische redenen, vervoer om medische redenen en kraamzorg nog in aanmerking. Vanzelfsprekend zijn hier wel enkele regels aan verbonden.

Tags: , , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken