Wat gaat er gebeuren met zorgverzekering in 2014?

De toekomst zal uitwijzen of de zorgverzekeringen ons een passende zorg zal blijven leveren. Tot op dit moment bleek er veel fout te gaan in de zorgverzekeringsbranche. Artsen, ziekenhuizen en apotheken, bleken vaak, teveel geld te vragen voor diensten die zij hadden geleverd, of soms zelfs helemaal niet hadden geleverd. Dit over de rug van de noodlijdende patiënt. Patiënten, die het door hun ziekte al moeilijk hebben, maar ook vaak nog eens arbeidsongeschikt waren geraakt door hun ziekte. Dat betekende, dat ook het inkomen van de patiënt al aardig minder was geworden en de zorg alleen maar duurder. Bezuinigingen waren in 2013 al voor veel mensen funest. Veel zorgvragers konden de premie niet meer betalen en kregen zelfs te maken met incassobureau’s of zelfs loonbeslag. Wanneer de zorg in 2014 nog meer beperkt wordt in het basispakket, dan zullen er veel meer zieke mensen het met minder zorg moeten doen en zal Nederland er erg op achteruit gaan.

Zorgverleners hebben de taak om goed voor hun patiënten te zorgen en niet om te profiteren van het geld, dat door de zorgverzekeraar wordt betaald voor verleende zorg. Die zorg zal dan ook echt geleverd dienen te zijn. Daarom zal in 2014, de zorgverzekeraar daar meer aandacht aan moeten besteden. De patiënt op de hoogte moeten houden over de declaraties die de artsen indienen. Maar ook die van de tandartsen, want ook hier schijnt in 2013 veelvoudig fraude te zijn gepleegd. Wanneer je een aanvullende verzekering hebt, waarbij tandartshulp ook is verzekerd, dan zal de tandarts ook dat in rekening horen te brengen, wat hij aan zorg heeft verleend. Doordat er enkele klokkenluiders zijn opgestaan, zijn de zorgverzekeraars op de hoogte van de fraudes die worden gepleegd door artsen, tandartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. De zorg zal in 2014 een stuk goedkoper kunnen worden aangeboden door de zorgverzekering, wanneer er goed gekeken wordt, naar de verleende zorg en de communicatie tussen patiënt en zorgverzekeraar.

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken