Verzekeringsplicht voor de zorgverzekering

In Nederland kent men sinds jaar en dag een verzekeringsplicht voor de basis zorgverzekering. Dat is misschien maar goed ook, gezondheid is immers één van de belangrijkste facetten in het leven. Toch zijn er ook bezwaren tegen de verzekeringsplicht, waarom zouden burgers niet zelf mogen bepalen of ze zich laten verzekeren? Nederland is toch een liberaal land waarbij iedereen zijn eigen overtuiging mag hebben en naleven.

Wie moet zich verplicht verzekeren tegen zorg?

In principe moeten alle Nederlandse inwoners/ingezetenen zich verplicht laten verzekeren tegen zorg. Meerderjarigen moeten dat zelf doen, minderjarigen worden automatisch via de ouders meeverzekerd. Onder ingezetenen verstaat men ook:

  • Niet-ingezetenen die werken in het buitenland bij een Nederlandse firma, instelling of diensbetrekking in Nederland.
  • Personeel van vliegtuigen en schepen die hun thuishaven in Nederland hebben.

Wanneer iemand onverzekerd rondloopt, krijgt hij/zij een waarschuwing. Als er niets verandert moet de persoon een boete betalen die gelijk is aan 130% van de nominale zorgpremie.

Uitzonderingen

Zogenaamde gemoedsbezwaarden kunnen een uitzondering krijgen op het afsluiten van een zorgverzekering 2014. Dit zijn veelal personen die vanwege zijn geloofsovertuiging principieel geen verzekering wilt afsluiten. De ontheffing wordt door de minister van financiën verleend.

Ook militairen in actieve dienst hoeven zich niet te verzekeren bij een zorgverzekeraar, dit komt omdat zij al verzekerd zijn tegen medische kosten via het ministerie van defensie.

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken