Rutte 2 bezuinigt 5 miljard op de zorg

Na een lange radio stilte was het vandaag dan eindelijk zo ver, Rutte en Samsom komen naar buiten met een regeerakkoord. Het was al duidelijk dat er flink bezuinigt moest worden en dat is ze ook gelukt, in totaal willen de twee partijen 16 miljard euro bezuinigen. De grootste bezuiniging komen uit de zorg (5 miljard), sociale zekerheid en arbeidsmarkt (3 miljard) en de overheid zelf (2,5) miljard. Dit blijkt uit Haagse bronnen van het NRC Handelsblad.

De zorg wordt dus hard getroffen door de bezuinigingen, ze willen dit realiseren door de zorgkosten inkomens afhankelijk te gaan maken. Het eigenrisico en de zorgpremie zullen inkomens afhankelijk worden. Mensen met een hoger inkomen worden zo relatief zwaarder belast dan mensen met een laag inkomen. Verder worden kosten voor langdurige zorg ook beperkt, zo wordt lichamelijk zorg voor chronisch zieken niet meer betaald uit collectieve middelen. De organisatie van deze zorg komt nu bij gemeenten te liggen.

Uiteindelijk zal volgens de plannen van de VVD en de PvdA de koopkracht van mensen met een hoog inkomen de komende jaren achteruit gaan, terwijl de koopkracht van de gezinnen met lagere inkomens er iets op vooruit gaan. Als er niks meer tegen zit kunnen we volgende week het nieuwe kabinet op het bordes met de koningin verwachten.

No Customer Reviews

Leave a review

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken