Eigen risico zorgverzekering

Binnen de zorgverzekering zit een deel eigen risico vervat. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen wanneer je zorg nodig hebt, pas als dit bedrag overschreden wordt, komt je verzekeraar tussen. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer je dus eerst zelf moet leggen. Een deel van dit eigen risico is verplicht en het bedrag wordt vastgelegd door de overheid. In 2011 was dit 170 euro. In 2012 stijgt het eigen risico dat verplicht is tot 220 euro. Het eigen risico is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Zoals gezegd is een deel van het eigen risico verplicht en bepaald door de overheid. Hierbij heb je zelf geen keuze. Een ander deel echter kun je zelf bepalen. Je kunt ervoor kiezen om naast het verplichte eigen risico ook een vrijwillig eigen risico in je verzekering opnemen.

Misschien vind je het een vreemd idee om dat te doen. Ten slotte wil dat zeggen dat je er bewust voor kiest een groter deel van de kosten zelf te betalen voor de verzekering het van je overneemt. Bovendien komt dit bedrag bovenop je verplichte eigen risico. Wanneer je bijvoorbeeld in 2011 een vrijwillig eigen risico van 500 euro hebt genomen en je zorg nodig hebt, zal de verzekering de kosten pas dekken nadat jij zelf de eerste 670 euro hebt neergeteld. Dit is 170 euro verplicht eigen risico en 500 euro vrijwillig eigen risico.

Maar er zijn natuurlijk ook voordelen verbonden aan een hoog eigen risico. Doordat het eigen risico de verzekering heel wat kosten kan besparen, geeft zij in ruil een lagere maandelijkse premie wanneer je bereid bent een hoger eigen risico te nemen. Wanneer je dus zelden of nooit zorg nodig hebt, kan een hoog eigen risico je heel wat uitsparen.

Voor wie is het eigen risico niet verplicht?

Er zijn enkele situaties waarin het eigen risico niet te betalen is ongeacht het feit dat je zorg nodig hebt. In deze gevallen komt de verzekering dadelijk tussen beiden, zelf wanneer je een hoog eigen risico hebt opgenomen in je zorgverzekering.

Wanneer je nog geen 18 jaar bent, betaal je geen premie en dus ook geen eigen risico. Ook tandheelkunde voor jongeren onder 18 jaar die binnen de basisverzekering wordt vergoed, valt onder deze regel.

Wanneer je moet bevallen, dien je ook geen eigen risico te betalen. Dit geldt voor alle verloskunde en kraamzorg. Dus ook wanneer je huisarts je behandelt voor je zwangerschap is de regel van toepassing.

Bij zorg die de algemene gezondheid van de bevolking ten goede komt, hoef je geen eigen risico te betalen. Dit kan gaan om een griepprik binnen een risicogroep, een bevolkingsonderzoek naar borstkanker en dergelijke meer.

Ook de zorg die binnen de aanvullende verzekering valt kan geen aanspraak maken op je eigen risico vermits ze vanuit een andere verzekering gedekt is.

Als laatste zijn alle doorverwijzingen en herhalingsrecepten vrijgesteld doordat ze deel uitmaken van een behandeling en dus niet als een aparte zorg beschouwd kunnen worden. Hieronder valt ook de spoedhulp. Wanneer een huisarts je naar het ziekenhuis doorverwijst, betaal je geen eigen risico. Ga je zelf naar de spoedafdeling van het ziekenhuis, dan dien je wel te betalen.

Vrijstelling eigen risico

Bij sommige verzekeraars kun je gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden van het eigen risico wanneer je naar de zorgaanbieder gaat die door de verzekeraar wordt aangeraden en voor de behandeling kiest die hij voorstelt. Ook het verplichte eigen risico kan op deze manier komen te vervallen.

Vaak heeft de verzekeraar afspraken gemaakt met zorgaanbieders waardoor hij betere prijzen heeft bedongen. Dit geeft hem dan de vrijheid om de kwijtschelding van het eigen risico aan te bieden aan zijn klanten.

Tags: , , , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken