DVZ Achmea

  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings

Achmea is een christelijke zorgverzekeraar en dit komt ook tot uiting in de polis. Zo zijn er enkele uitsluitingen opgenomen voor wat DVZ Achmea als omstreden vergoedingen omschrijft omdat zij niet in lijn zouden liggen met de visie van respect voor het leven. Daarnaast staat DVZ Achmea voor service en dienstverlening.

Premie 2012: € 108,25                                  Vrije zorgkeuze: Gedeeltelijk

lees meer »

Natura of restitutie

DVZ Achmea biedt een naturapolis aan, maar zoals steeds kan je altijd voor een eigen zorgaanbieder kiezen. Er zijn met tal van Christelijke zorgaanbieders afspraken gemaakt en indien je deze kiest, hoef je geen nota’s voor te schieten. Kies je voor een aanbieder die niet gecontracteerd is bij DVZ Achmea dan loop je het risico een lagere of zelfs helemaal geen vergoeding te krijgen. Een lijst van aangesloten zorgaanbieders kan je raadplegen via de zorgzoeker die online wordt aangeboden.

Pakketten op maat

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen beschikbaar die je kunt afsluiten naast je basisverzekering. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering voor tandzorg. Gezien DVZ Achmea zich richt op Christelijke zorgverlening kun je stellen dat de verzekering op zich een pakket op maat van de Christen is. Daarnaast is er een apart pakket opgemaakt voor jongeren dat afgestemd is op het leven van een Christelijke jongere in de huidige maatschappij.

Service

DVZ Achmea staat voor service en dat blijkt uit de gratis dienstverlening die je bij het basispakket krijgt. Hieronder vallen een zorgbemiddeling, zorgregelaar, levenswensverklaring en zorglijn. Allen zijn erop gericht je zo veel mogelijk hulp te bieden bij het zoeken, vinden en regelen van zorg.

Online mogelijkheden

Online vindt je vooral veel informatie over de producten die DVZ Achmea te bieden heeft. Ook kun je een lijst van geaccepteerde zorgaanbieders raadplegen en je premie berekenen indien je een verzekering bij DVZ Achmea zou afsluiten. Een persoonlijke toegang tot je eigen polis wordt niet aangeboden.

Tags: ,

No Customer Reviews

Leave a review

Premie
Service
Vergoedingen
Aanvullend

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken