Collectieve zorgverzekering

Er is eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen een individuele zorgverzekering en een collectieve zorgverzekering. Inhoudelijk zijn ze identiek en de polisvoorwaarden zullen ook gelijk zijn. Maar, bij een collectieve zorgverzekering sluit je de verzekering af met een groep mensen. In de meeste gevallen doe je dit niet zelf, maar gaat het via een derde partij. Dit kan je werkgever zijn of een studentenverenging, maar ook een hobbyclub of belangenorganisatie kunnen de mogelijkheid tot een collectieve verzekering aanbieden aan hun leden.

Waarom zou je voor een collectieve zorgverzekering kiezen?

Er zijn twee grote voordelen aan het afsluiten van een collectieve zorgverzekering. Het eerste voordeel is de gunstige prijs. Bij een collectieve verzekering wordt door de verzekeraar een behoorlijke korting geboden zodat je maandelijkse premies heel wat lager uitvallen. Het verschil kan hoog oplopen. Zo kan het dat je tot 10% minder betaald voor een zorgverzekering wanneer je het via een groep doet dan wanneer ze individueel wordt afgesloten. Een tweede voordeel kan het mogelijk specifieke karakter zijn van de zorgverzekering. Vaak zorgen verzekeraars voor een aangepast pakket voor de doelgroep bij een collectieve verzekering. Een voorbeeld hiervan is een zorgverzekering voor een groep mensen op leeftijd waarbij de kost voor orthodontie is opgenomen in het pakket.

Voor wie is de collectieve zorgverzekering mogelijk?

De collectieve zorgverzekering is er voor iedereen. In het beste geval kan je een aansluiting krijgen via je werkgever of een vereniging waar je bij aangesloten bent, maar zelf als dit niet zo is, mag dat geen probleem vormen. In Nederland zijn er verschillende open collectieven waar je terecht kunt. De voordelen die je krijgt, kunnen per collectief verschillen evenals de verzekeraar waarvoor door het collectief gekozen wordt. Gemiddeld zal een aansluiting via een collectief je een prijsvoordeel van 7% opleveren op je maandelijkse premies.

Naast jezelf kun je bovendien ook je partner en eventuele kinderen aansluiten op je eigen polis. Zo genieten zij mee van de voordelige prijs die je via de collectieve verzekering hebt gekregen. Voor een gezin kan dit enkele honderden euro’s verschil maken op jaarbasis, wat zeker de moeite is.

Wat met een overstap?

Ook wanneer je collectief verzekerd bent, kan je jaarlijks beslissen of je bij je verzekeraar wilt blijven of niet. Een opzegging moet gebeuren voor het einde van het jaar en een nieuwe aansluiting kan tot 1 februari. Wanneer er een periode is tussen je opzegging en je aansluiting, dan gebeurt deze laatste met terugwerkende kracht zodat je continu verzekert blijft.

Baanwissel en een collectieve verzekering via de werkgever

Wanneer je halverwege het jaar van baan wisselt, gelden er uitzonderingen op de regel. In principe vervalt je collectieve aansluiting en wordt deze omgezet in een individuele verzekering. Maar wanneer je nieuwe werkgever ook de mogelijkheid op een collectieve verzekering aanbiedt, dan ben je gerechtigd om deze individuele verzekering op te zeggen en je terug collectief aan te sluiten, ook wanneer dit tijdens het kalenderjaar valt. Dit is een speciale regel, want een overstappen kan in andere omstandigheden enkel op het einde van ieder jaar.

Waar let je op

Bij een Collectieve kortingen zorgverzekering 2013 let je, net zoals bij een persoonlijke zorgverzekering, op de polisvoorwaarden. Deze moeten zo goed mogelijk afgestemd zijn op jouw persoonlijke situatie. Wanneer dat niet het geval is, kan je bijzonder duur uitkomen op het einde van de rit, zelfs met een mooie korting. Belangrijk is dat je een dekking hebt voor de zorgen die je zal nodig hebben en geen extra sommen moet betalen voor risico’s die je niet echt loopt. Ook de vorm van de verzekering, wachttijden en eventuele terugbetaalprocedures moeten bij jouw leven passen. Wanneer dat het geval is, is een collectieve verzekering de beste en goedkoopste manier om te voorzien in een zorgverzekering.

Tags: , ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken