Basispremie zorgverzekering

De basispremie die je betaalt voor de zorgverzekering is die premie die verplicht betaald moet worden doordat de zorgverzekering in Nederland verplicht is. Je kunt er dus niet onderuit. Het bedrag dat je jaarlijks moet geven echter, kan behoorlijk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. En zelf bij één en dezelfde verzekeraar kan de keuze voor een hoger vrijwillig eigen risico je basispremie drastisch verlagen.

Het bedrag van de basispremie

Iedere verzekeraar kan zelf bepalen hoeveel hij vraagt als basispremie, maar er wordt wel een richtlijn gegeven door het Ministerie. Zij berekenen jaarlijks hoeveel de kosten van de zorg ongeveer bedragen en welke premie er aan deze basiskosten gelinkt moet worden. Dat bedrag wordt bekend gemaakt zodat verzekeraars hun eigen basispremie erop kunnen afstellen. Doordat de concurrentie groot is, zullen de meeste verzekeraars een gelijkaardig bedrag vragen.

Wat krijg ik?

Wanneer je rondkijkt op de markt van de zorgverzekering zal je toch grote verschillen opmerken in de premies van de verschillende verzekeraars. Dit komt omdat de inhoud van het pakket enorm kan verschillen. Sommige verzekeraars bieden stuntprijzen aan voor je basisverzekering wanneer je buiten je basispremie nog een aanvullende verzekering bij hen neemt. In zo’n geval moet je goed uitkijken of de prijs die je betaalt voor de aanvullende verzekering niet te hoog ligt.

Wat speelt een rol?

De gemiddelde jaarlijkse basispremie voor 2011 ligt op 1.100 euro. Dit is een gemiddelde, bij sommige verzekeraars zal je goedkoper uitkomen en andere zullen duurder zijn. De reden voor dit prijs verschil kan verschillende oorzaken hebben.

Eerst en vooral kan het dat de verzekeraar stunt met zijn prijzen om nieuwe klanten aan te trekken. In dat geval ligt de premie erg laag, maar zal ze waarschijnlijk fiks verhoogd worden in het volgende kalenderjaar. De verzekeraar rekent er dan op dat een heleboel klanten hun verzekering automatisch aan deze hogere prijs zullen verderzetten.

Ook de vorm van je polis speelt een rol bij het bepalen van de premie. Een naturapolis zal veelal goedkoper zijn doordat de verzekeraar prijsafspraken kan maken met zorgaanbieders. Bij een restitutiepolis betaal je een meerprijs voor de vrijheid in keuze van aanbieder.

Eén van de belangrijkste factoren die je prijs bepalen is de hoogte van je eigen risico. Hoe hoger het eigen risico ligt, hoe lager je basispremie zal zijn.

Kan je gebruik maken van een collectief contract via een werkgever of vereniging, dan kan je basispremie tot wel 10% lager liggen dan bij een identiek individueel contract. Het loont dus zeker de moeite om je te informeren bij je werkgever of verenigingen waarbij je bent aangesloten of zij deelnemen aan een collectieve basisverzekering.

Ook wanneer je geen gebruik hebt gemaakt van je zorgverzekering, kan je een korting krijgen tot 255 euro op jaarbasis. Dit heet de no claim regeling. Wanneer je wel gebruik hebt gemaakt van je verzekering, maar voor een bedrag dat lager ligt dan 255 euro, dan kan je het restbedrag terugkrijgen aan het einde van dat jaar.

Combineren met een aanvullende zorgverzekering?

Sommige verzekeraars bieden je betere voorwaarden aan voor je basispremie wanneer je ook je aanvullende verzekering bij hen afsluit. Dit maakt het iets moeilijker om de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Je zou in je vergelijking dan ook de aanvullende verzekering moeten opnemen. Daarnaast moet je ook afwegen of je deze aanvullende verzekering wel nodig hebt. Een extra verzekering nemen die niet nuttig voor je is, blijft een duurdere zaak dan een iets hogere basispremie te voldoen.

Basispremie 2012?

Voor 2012 wordt voorzien dat de basispremie gemiddeld 30 euro hoger zal liggen dan in 2011 het geval was. Doordat dit verschil erg klein is, zal het amper merkbaar zijn wanneer je de prijzen van de verzekeraars gaat vergelijken.

Tags: ,

No Customer Reviews

© Copyright 2008 by Zorgverzekering Vergelijken